Skład Stałych Komisji Rady Gminy Sypniewo

Kadencja 2024 - 2029

Komisja Rewizyjna

Lp.

Nazwisko i Imię Funkcja

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

Komisja do spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

2.

 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Budżetu Gminy

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Komisja skarg, wniosków i petycji

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1.

2.

3.

 

Dodatkowe informacje