REFERAT FINANSOWY    
1  Skarbnik Gminy  Magdalena Długołęcka (29) 7177443
2  Księgowa budżetowa  Iwona Gorczyca
(29) 7177442
3 Stanowisko pracy ds. księgowości oświaty i płac Sylwia Gąska
Hanna Milewska
(29) 7177442
4  Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i działalności spodarczej  Zofia Tuszyńska (29) 7177438
5 Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków lokalnych i opłat Bogusława Jurowska (29) 7177438
6 Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Wioletta Mikulska (29) 7177441
   URZĄD STANU CYWILNEGO
1 Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności Katarzyna Gutowska (29)7177436
   SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
 Obsługa biurowa  Klaudia Maluchnik  (29)7177783
2 Stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy europejskich i zamówień publicznych Angelika Beczak   (29)7177434
3 Stanowisko pracy ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i gospodarki gruntami Wiktor Rawa   (29)7177440
4 Stanowisko pracy ds. kontroli finansowo-księgowej i kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Sypniewo Grzegorz Idzikowski   (29)7177439

Dodatkowe informacje