Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Milena Majkowska 10
Obwieszczenie Nr UG.6733.9.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Grzegorz Idzikowski 14
Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09.01.2023 r. Milena Majkowska 31
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim z dnia 3 stycznia 2023 r. Milena Majkowska 42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Nr UG.6733.9.1.2022 Joanna Guzowska 71
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych w miejscowości Bierzyce-Stara Wieś. Roman Gisztarowicz 85
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 98
Obwieszczenie Nr UG.6733.8.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 111
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 151
Obwieszczenie o postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej. Rafal 146
Informacja w sprawie zakupu węgla Rafal 177
Obwieszczenie z dnia 26 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Joanna Guzowska 193
Komunikat w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych Kinga Świercz 218
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 września 2022 r. Rafal 216
Dodatek węglowy Kinga Świercz 242
Zawiadomienie o zmianie wniosku Klaudia Maluchnik 287
Obwieszczenie UG.6733.5.5.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 313
Obwieszczenie Nr Bl.ZPU.5.534.9.2022.MG o zebranym materiale dowodowym Joanna Guzowska 350
Obwieszczenie Nr 6733.6.6.2022 z dnia 10.08.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 282
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2022 Milena Majkowska 307
OBWIESZCZENIE UG.6733.6.1.2022 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Milena Majkowska 290
Obwieszczenie Nr 6220.2.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Wiktor Rawa 293
Obwieszczenie Nr 6733.2.2022 z dnia 06 maja 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 359
Obwieszczenie Nr UG 6220.2.2022 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 22 kwietnia 2022 r. Wiktor Rawa 334
Obwieszczenie Nr 6733.2.1.2022 Milena Majkowska 380
Obwieszczenie Nr 6733.1.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 360
Obwieszczenie Nr 6733.1.5.2022 z dnia 07 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Rafal 380
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie kultury i sportu pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnych uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 363
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 23 lutego 2022 r. Rafal 369
Obwieszczenie Nr UG.6220.1.2022 Wójta Gminy Sypniewo Wiktor Rawa 423
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK - sprostowanie błędu pisarskiego Rafal 392
PROJEKT Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo na rok 2022. Wiktor Rawa 400
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.1.2022 Rafal 475
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK Rafal 444
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.4.2021 Wiktor Rawa 454
Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Sypniewie Monika Dembińska 386
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie. Wiktor Rawa 440
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2021 z dnia 20 października 2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 455
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. Milena Majkowska 478
Obwieszczenie Nr 6733.4.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Milena Majkowska 469
Zawiadomienie o wydaniu decyzji UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 501
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-O.7533.19.1.2021.KM z dnia 7 września 2021 r. Wiktor Rawa 520
Zawiadomienie Nr 6220.3.2021 z dnia 08 września 2021 r. Wiktor Rawa 498
Zawiadomienie Nr 6220.4.2021 z dnia 29 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 465
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sypniewo Grzegorz Idzikowski 517
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2021 o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 487
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Roman Gisztarowicz 521
Zawiadomienie Nr UG.6220.3.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 500
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 505
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.1.2021 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafal 506
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Rafal 496
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 479
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UG.6220.1.2021 Wiktor Rawa 473
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2020 rok Rafal 506
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego. Rafal 484
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Milena Majkowska 515
Zawiadomienie o zwołaniu XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rafal 551
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 5 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 570
Zawiadomienie Nr UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 629
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 w zakresie kultury i sportu pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 619
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2019 r. Rafal 681
Zawiadomienie o zwołaniu XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 30 grudnia 2020 r. r. Rafal 662
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 700
Obwieszczenie Nr 6733.5.3.2020 z dnia 30.11.2020 r. o wydaniu decyzji Nr UG.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze światłowodem w celu zasi Joanna Guzowska 827
Zawiadomienie o zwołaniu XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 października 2020 r. Rafal 751
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 351
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2020 Rafal 690
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie przyjęcia interesantów. Roman Gisztarowicz 699
Obwieszczenie Nr 6733.3.7.2020 Joanna Guzowska 735
Zawiadomienie Nr UG.6730.3.9.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Joanna Guzowska 730
Zawiadomienie Nr UG.6220.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Wiktor Rawa 732
Obwieszczenie Nr 6733.4.5.2020 Joanna Guzowska 730
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.96.2020.MP Rafal 766
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.95.2020.MP Rafal 791
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.1.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Joanna Guzowska 749
Informacja GOPS Sypniewo w sprawie składania wniosków o świadczenia alimentacyjne, rodzinne i dobry start. Kinga Świercz 772
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bogusława Jurowska 783
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 794
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 783
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 790
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 774
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 736
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 783
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 779
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 748
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 755
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 854
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 797
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 794
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 840
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 850
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 885
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 861
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 897
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 1028
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 852
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 843
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 828
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 835
Plakat informacyjny Angelika Beczak 782
UG.6220.5.2020 Rafal 838
UG.6220.4.2020 Rafal 854
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 829
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 886
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 868
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 905
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 1069
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 885
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 911
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 925
UG 6733.8.2019 Rafal 996
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 908
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 912
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 939
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 900
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 922
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 911
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 889
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 924
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 955
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 923
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 945
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 882
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 948
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 927
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 801
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 851
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 922
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 877
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 911
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 927
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 894
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 936
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 946
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 956
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 960
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 972
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 762
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 1003
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 940
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 984
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1034
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1111
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 1125
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 1061
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 1001
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 1062
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1020
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1027
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 1040
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 1071
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 1091
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 1089
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 1069
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 850
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 1150
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1046
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1055
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 1139
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 1138
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 1084
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 1116
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 1086
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 696
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 1229
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 1197
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 1146
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1241
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 1209
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 1261
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 1306
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 1285
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 1298
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 1257
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 1269
UG 6232.3.2017 Rafal 683
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 1247
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1249
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 1170
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 1259
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 1353
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 1339
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 1365
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 1288
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 1394
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 901
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 910
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 887
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 953
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 961
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 936
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 922
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 868
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 919
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 1273
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 741
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 1257
UG 6232.1.2017 Rafal 872
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 1225
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1248
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 1279
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 1301
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 1310
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 1252
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 1308
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 1342
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 1350
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 1615
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 1417
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 1386
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 1423
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 1356
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 1016
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 1860
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 1516
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 1521
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 1446
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 1663
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 1670
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 1674
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 1623
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 1601
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 1561
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 1542
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 1505
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 1547
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 1568
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 1541
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 1545
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 1547
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 1581
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 1530
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 1465
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 1550
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 1531
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 1558
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 4148
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 1790
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 2069
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 1827
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 1978
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 2029
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 1382
Studium uwarunkowań Gminy Sypniewo Rafal 305

Dodatkowe informacje