Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 2
Informacja dla hodowców Milena Majkowska 2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2115W Jarzyły-Chełchy-Glinki na odcinku o długości 1,850 km". Milena Majkowska 5
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak BS.ZUZ.4210.47.2024 Joanna Guzowska 22
Postanowienie Nr 227/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sypniewo. Rafal 31
Obwieszczenie UG.6220.3.1.2024 Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej na 2115W Jarzyły - Chełchy - Gli Milena Majkowska 38
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o dniu wolnym od pracy. Rafal 70
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Sypniewo Rafal 47
Obwieszczenie Nr UG.6220.6.2024 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Prowadzeniu hodowli zwierząt (bydła mlecznego) na działkach ewidencyjnych nr 55/1, 55/2, 56 w obrębie wsi Zamość". Rafal 53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Gąsewo o mocy do 24 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii na działkach o nr. ew. 87 w obrębie Milena Majkowska 91
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się. Milena Majkowska 115
Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu. Rafal 141
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r. Anita Kowalska 359
Postanowienie nr 8/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Sypniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Izabela Moroniewicz 452
Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sypniewo na lata 2024-2039 Angelika Chrzanowska 585
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2115W Jarzyły - Chełchy - Glinki na o Milena Majkowska 530
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Joanna Guzowska 281
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.5.2023.JG o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy budynku gospodarczego na działce o nr ew. 44/2 w miejscowości Biedrzyce-Stara Wieś, gmina Sypniewo. Joanna Guzowska 215
Zawiadomienie o zwołaniu L Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Ewa Pojawa 164
Postanowienie o podjęciu postępowania zawieszonego Milena Majkowska 147
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 7 grudnia 2023 r. Joanna Guzowska 152
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2.2023.JG o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 195
Zawiadomienie o zwołaniu XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Ewa Pojawa 173
Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Ewa Pojawa 189
Wójt Gminy Sypniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej. Rafal 230
Obwieszczenie nr UG.6220.6.5.2023 Wójta Gminy Sypniewo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie torfu i piasku (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej) na części działek nr Rafal 213
Zawiadomienie o zwołaniu XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Rafal 269
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w obrębie Zalesie Wielkie, gmina Sypniewo. Rafal 317
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr Bl.ZUZ.5.4210.174.2023.MG Rafal 360
Obwieszczenie UG. 6220.6.1.2023 Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 399
Obwieszczenie nr UG.6733.2.5.2023.JG o wydaniu decyzji znak UG.6733.2.2023.JG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na działce o nr. ew.: 17/2 w miejscowości Glinki-Rafały, gm. Sypnie Joanna Guzowska 352
Obwieszczenie nr UG.6220.4.1.2023 Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w obrębie Zalesie Wielkie, gmina Sypniewo". Rafal 312
Obwieszczenie nr UG.6733.1.5.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego. Rafal 369
Zwołanie XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Rafal 398
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 427
Postanowienie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.3.7.2023 z dnia 7 lipca 2023 r. Milena Majkowska 435
Współpraca z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Rafal 426
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy biologicznej oczyszczalni ścieków przy Zespole Placówek Oświatowych w Sypniewie. Administrator 352
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2022 rok. Rafal 433
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 Joanna Guzowska 391
Uchwała Nr LIV/367/23 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego. Rafal 407
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022. Izabela Moroniewicz 303
Sprzedaż końcowa węgla. Joanna Guzowska 467
Postanowienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Rafal 473
Obwieszczenie UG.6220.2.7.2023 Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,372 km" Milena Majkowska 446
Uchwała Nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rafal 541
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Anita Kowalska 567
Zawiadomienie o zwołaniu XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo. Rafał 569
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy-Bramura na od Rafal 561
Zawiadomienie o zwołaniu XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2023 r. Rafal 647
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o odwołaniu przetargu. Rafal 620
Zawiadomienie Wód Polskich z dnia 02.02.2023 Rafal 647
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Milena Majkowska 640
Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09.01.2023 r. Milena Majkowska 673
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim z dnia 3 stycznia 2023 r. Milena Majkowska 697
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Nr UG.6733.9.1.2022 Joanna Guzowska 699
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych w miejscowości Bierzyce-Stara Wieś. Roman Gisztarowicz 696
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 701
Obwieszczenie Nr UG.6733.8.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 697
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 703
Obwieszczenie o postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej. Rafal 647
Informacja w sprawie zakupu węgla Rafal 778
Obwieszczenie z dnia 26 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Joanna Guzowska 756
Komunikat w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych Kinga Świercz 814
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 września 2022 r. Rafal 805
Dodatek węglowy Kinga Świercz 846
Zawiadomienie o zmianie wniosku Klaudia Maluchnik 877
Obwieszczenie UG.6733.5.5.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 925
Obwieszczenie Nr Bl.ZPU.5.534.9.2022.MG o zebranym materiale dowodowym Joanna Guzowska 950
Obwieszczenie Nr 6733.6.6.2022 z dnia 10.08.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 840
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2022 Milena Majkowska 906
OBWIESZCZENIE UG.6733.6.1.2022 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Milena Majkowska 898
Obwieszczenie Nr 6220.2.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Wiktor Rawa 856
Obwieszczenie Nr 6733.2.2022 z dnia 06 maja 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 924
Obwieszczenie Nr UG 6220.2.2022 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 22 kwietnia 2022 r. Wiktor Rawa 902
Obwieszczenie Nr 6733.2.1.2022 Milena Majkowska 945
Obwieszczenie Nr 6733.1.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 926
Obwieszczenie Nr 6733.1.5.2022 z dnia 07 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Rafal 941
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie kultury i sportu pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnych uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 889
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 23 lutego 2022 r. Rafal 935
Obwieszczenie Nr UG.6220.1.2022 Wójta Gminy Sypniewo Wiktor Rawa 969
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK - sprostowanie błędu pisarskiego Rafal 980
PROJEKT Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo na rok 2022. Wiktor Rawa 945
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.1.2022 Rafal 1030
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK Rafal 973
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.4.2021 Wiktor Rawa 1026
Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Sypniewie Monika Dembińska 966
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie. Wiktor Rawa 1044
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2021 z dnia 20 października 2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 1001
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. Milena Majkowska 1041
Obwieszczenie Nr 6733.4.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Milena Majkowska 1009
Zawiadomienie o wydaniu decyzji UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 1006
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-O.7533.19.1.2021.KM z dnia 7 września 2021 r. Wiktor Rawa 1040
Zawiadomienie Nr 6220.3.2021 z dnia 08 września 2021 r. Wiktor Rawa 1026
Zawiadomienie Nr 6220.4.2021 z dnia 29 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 949
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sypniewo Grzegorz Idzikowski 1065
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2021 o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 1022
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Roman Gisztarowicz 1081
Zawiadomienie Nr UG.6220.3.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 1019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 1014
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.1.2021 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafal 999
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Rafal 1010
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 997
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UG.6220.1.2021 Wiktor Rawa 994
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2020 rok Rafal 1083
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego. Rafal 999
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Milena Majkowska 1045
Zawiadomienie o zwołaniu XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rafal 1045
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 5 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 1069
Ogłoszenie o wyborze ofert Roman Gisztarowicz 436
Zawiadomienie Nr UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 1099
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 w zakresie kultury i sportu pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 1062
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2019 r. Rafal 1163
Zawiadomienie o zwołaniu XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 30 grudnia 2020 r. r. Rafal 1165
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 1165
Obwieszczenie Nr 6733.5.3.2020 z dnia 30.11.2020 r. o wydaniu decyzji Nr UG.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze światłowodem w celu zasi Joanna Guzowska 1304
Zawiadomienie o zwołaniu XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 października 2020 r. Rafal 1249
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 853
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2020 Rafal 1161
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie przyjęcia interesantów. Roman Gisztarowicz 1226
Obwieszczenie Nr 6733.3.7.2020 Joanna Guzowska 1230
Zawiadomienie Nr UG.6730.3.9.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Joanna Guzowska 1219
Zawiadomienie Nr UG.6220.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Wiktor Rawa 1216
Obwieszczenie Nr 6733.4.5.2020 Joanna Guzowska 1204
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.96.2020.MP Rafal 1229
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.95.2020.MP Rafal 1295
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.1.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Joanna Guzowska 1239
Informacja GOPS Sypniewo w sprawie składania wniosków o świadczenia alimentacyjne, rodzinne i dobry start. Kinga Świercz 1292
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bogusława Jurowska 1324
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 1254
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 1240
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 1273
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 1233
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 1227
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 1253
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 1279
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 1221
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 1229
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 1330
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 1306
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 1299
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 1309
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 1336
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 1341
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 1367
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 1377
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 1520
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 1365
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 1289
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 1338
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 1305
Plakat informacyjny Angelika Beczak 1278
UG.6220.5.2020 Rafal 1303
UG.6220.4.2020 Rafal 1318
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 1291
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 1378
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 1350
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 1384
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 1642
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 1370
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 1385
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 1415
UG 6733.8.2019 Rafal 1507
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 1367
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 1418
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 1441
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 1365
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 1382
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 1356
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 1377
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 1392
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 1429
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 1390
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 1424
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 1334
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 1409
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 1408
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 1247
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 1332
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 1412
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 1372
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 1374
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 1399
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 1389
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 1397
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 1476
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 1395
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 1444
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 1480
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 1231
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 1484
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 1398
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 1434
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1478
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1585
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 1589
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 1540
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 1477
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 1530
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1478
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1503
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 1511
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 1541
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 1540
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 1540
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 1525
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 1203
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 1619
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1520
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1533
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 1595
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 1598
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 1576
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 1573
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 1543
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 1129
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 1679
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 1685
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 1630
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1707
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 1693
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 1718
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 1768
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 1728
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 1756
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 1701
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 1677
UG 6232.3.2017 Rafal 1046
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 1745
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1721
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 1644
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 1733
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 1847
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 1794
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 1847
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 1780
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 1886
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 1258
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 1254
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 1226
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 1295
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 1310
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 1270
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 1298
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 1210
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1278
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 1709
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 1223
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 1722
UG 6232.1.2017 Rafal 1307
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 1700
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1686
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 1757
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 1789
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 1785
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 1716
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 1820
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 1821
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 1828
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 2147
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 1883
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 1854
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 1913
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 1859
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 1351
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 2360
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 2022
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 1992
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 1864
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 2132
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 2134
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 2168
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 2104
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 2113
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 2051
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 2015
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 2020
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 2039
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 2037
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 2013
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 2018
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 1993
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 2080
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 1998
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 1949
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 2025
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 2012
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 2016
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 5509
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 2289
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 2559
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 2241
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 2492
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 2557
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 1853
Studium uwarunkowań Gminy Sypniewo Rafal 857

Dodatkowe informacje