Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Nr LIV/367/23 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego. Rafal 5
Sprzedaż końcowa węgla. Joanna Guzowska 33
Postanowienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Rafal 40
Obwieszczenie UG.6220.2.7.2023 Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,372 km" Milena Majkowska 59
Uchwała Nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rafal 131
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Anita Kowalska 143
Zawiadomienie o zwołaniu XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo. Rafał 167
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy-Bramura na od Rafal 184
Zawiadomienie o zwołaniu XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2023 r. Rafal 253
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o odwołaniu przetargu. Rafal 241
Zawiadomienie Wód Polskich z dnia 02.02.2023 Rafal 260
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Milena Majkowska 239
Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09.01.2023 r. Milena Majkowska 269
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim z dnia 3 stycznia 2023 r. Milena Majkowska 328
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Nr UG.6733.9.1.2022 Joanna Guzowska 309
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych w miejscowości Bierzyce-Stara Wieś. Roman Gisztarowicz 319
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 336
Obwieszczenie Nr UG.6733.8.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 319
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 367
Obwieszczenie o postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej. Rafal 321
Informacja w sprawie zakupu węgla Rafal 388
Obwieszczenie z dnia 26 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Joanna Guzowska 399
Komunikat w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych Kinga Świercz 445
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 września 2022 r. Rafal 423
Dodatek węglowy Kinga Świercz 468
Zawiadomienie o zmianie wniosku Klaudia Maluchnik 517
Obwieszczenie UG.6733.5.5.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 555
Obwieszczenie Nr Bl.ZPU.5.534.9.2022.MG o zebranym materiale dowodowym Joanna Guzowska 587
Obwieszczenie Nr 6733.6.6.2022 z dnia 10.08.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 492
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2022 Milena Majkowska 538
OBWIESZCZENIE UG.6733.6.1.2022 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Milena Majkowska 522
Obwieszczenie Nr 6220.2.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Wiktor Rawa 510
Obwieszczenie Nr 6733.2.2022 z dnia 06 maja 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 573
Obwieszczenie Nr UG 6220.2.2022 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 22 kwietnia 2022 r. Wiktor Rawa 551
Obwieszczenie Nr 6733.2.1.2022 Milena Majkowska 603
Obwieszczenie Nr 6733.1.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 578
Obwieszczenie Nr 6733.1.5.2022 z dnia 07 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Rafal 603
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie kultury i sportu pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnych uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 571
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 23 lutego 2022 r. Rafal 591
Obwieszczenie Nr UG.6220.1.2022 Wójta Gminy Sypniewo Wiktor Rawa 643
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK - sprostowanie błędu pisarskiego Rafal 624
PROJEKT Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo na rok 2022. Wiktor Rawa 626
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.1.2022 Rafal 695
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK Rafal 654
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.4.2021 Wiktor Rawa 678
Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Sypniewie Monika Dembińska 614
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie. Wiktor Rawa 680
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2021 z dnia 20 października 2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 661
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. Milena Majkowska 702
Obwieszczenie Nr 6733.4.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Milena Majkowska 683
Zawiadomienie o wydaniu decyzji UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 696
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-O.7533.19.1.2021.KM z dnia 7 września 2021 r. Wiktor Rawa 722
Zawiadomienie Nr 6220.3.2021 z dnia 08 września 2021 r. Wiktor Rawa 703
Zawiadomienie Nr 6220.4.2021 z dnia 29 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 654
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sypniewo Grzegorz Idzikowski 730
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2021 o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 696
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Roman Gisztarowicz 747
Zawiadomienie Nr UG.6220.3.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 708
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 687
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.1.2021 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafal 703
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Rafal 703
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 686
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UG.6220.1.2021 Wiktor Rawa 667
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2020 rok Rafal 731
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego. Rafal 666
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Milena Majkowska 719
Zawiadomienie o zwołaniu XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rafal 723
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 5 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 744
Ogłoszenie o wyborze ofert Roman Gisztarowicz 106
Zawiadomienie Nr UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 790
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 w zakresie kultury i sportu pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 779
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2019 r. Rafal 859
Zawiadomienie o zwołaniu XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 30 grudnia 2020 r. r. Rafal 848
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 876
Obwieszczenie Nr 6733.5.3.2020 z dnia 30.11.2020 r. o wydaniu decyzji Nr UG.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze światłowodem w celu zasi Joanna Guzowska 991
Zawiadomienie o zwołaniu XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 października 2020 r. Rafal 934
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 539
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2020 Rafal 864
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie przyjęcia interesantów. Roman Gisztarowicz 898
Obwieszczenie Nr 6733.3.7.2020 Joanna Guzowska 912
Zawiadomienie Nr UG.6730.3.9.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Joanna Guzowska 912
Zawiadomienie Nr UG.6220.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Wiktor Rawa 905
Obwieszczenie Nr 6733.4.5.2020 Joanna Guzowska 896
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.96.2020.MP Rafal 935
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.95.2020.MP Rafal 976
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.1.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Joanna Guzowska 926
Informacja GOPS Sypniewo w sprawie składania wniosków o świadczenia alimentacyjne, rodzinne i dobry start. Kinga Świercz 953
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bogusława Jurowska 961
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 958
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 943
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 963
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 953
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 911
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 961
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 953
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 918
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 924
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 1037
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 978
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 973
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 1009
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 1015
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 1048
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 1028
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 1055
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 1205
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 1032
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 1005
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 1014
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 1006
Plakat informacyjny Angelika Beczak 949
UG.6220.5.2020 Rafal 994
UG.6220.4.2020 Rafal 1016
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 995
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 1061
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 1024
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 1068
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 1252
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 1059
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 1077
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 1093
UG 6733.8.2019 Rafal 1179
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 1068
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 1096
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 1122
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 1064
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 1078
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 1078
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 1061
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 1088
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 1119
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 1082
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 1115
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 1038
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 1110
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 1099
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 954
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 1011
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 1090
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 1044
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 1069
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 1093
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 1073
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 1092
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 1121
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 1112
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 1132
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 1145
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 945
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 1180
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 1103
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 1144
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1187
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1282
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 1294
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 1232
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 1157
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 1229
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1182
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1192
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 1212
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 1239
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 1248
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 1253
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 1237
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 967
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 1321
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1206
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1221
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 1298
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 1296
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 1259
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 1281
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 1242
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 843
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 1383
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 1361
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 1314
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1394
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 1372
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 1423
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 1472
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 1439
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 1458
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 1408
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 1401
UG 6232.3.2017 Rafal 799
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 1411
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1398
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 1324
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 1421
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 1526
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 1498
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 1530
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 1472
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 1570
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 1014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 1025
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 998
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 1077
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 1083
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 1039
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 1038
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 981
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1043
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 1429
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 919
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 1416
UG 6232.1.2017 Rafal 1019
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 1394
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1407
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 1448
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 1471
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 1472
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 1419
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 1477
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 1506
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 1511
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 1802
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 1585
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 1551
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 1594
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 1534
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 1130
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 2034
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 1695
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 1681
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 1602
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 1825
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 1828
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 1841
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 1792
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 1786
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 1732
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 1700
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 1691
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 1717
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 1729
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 1698
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 1712
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 1703
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 1758
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 1683
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 1627
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 1714
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 1700
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 1724
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 4471
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 1969
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 2235
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 1961
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 2169
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 2207
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 1540
Studium uwarunkowań Gminy Sypniewo Rafal 486

Dodatkowe informacje