Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Nowe Gąsewo o mocy do 24 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii na działkach o nr. ew. 87 w obrębie Milena Majkowska 9
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się. Milena Majkowska 29
Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu. Rafal 43
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r. Anita Kowalska 263
Postanowienie nr 8/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Sypniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Izabela Moroniewicz 365
Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sypniewo na lata 2024-2039 Angelika Chrzanowska 501
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2115W Jarzyły - Chełchy - Glinki na o Milena Majkowska 469
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Joanna Guzowska 237
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.5.2023.JG o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy budynku gospodarczego na działce o nr ew. 44/2 w miejscowości Biedrzyce-Stara Wieś, gmina Sypniewo. Joanna Guzowska 154
Zawiadomienie o zwołaniu L Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Ewa Pojawa 96
Postanowienie o podjęciu postępowania zawieszonego Milena Majkowska 97
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 7 grudnia 2023 r. Joanna Guzowska 104
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2.2023.JG o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 146
Zawiadomienie o zwołaniu XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Ewa Pojawa 119
Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Ewa Pojawa 143
Wójt Gminy Sypniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej. Rafal 181
Obwieszczenie nr UG.6220.6.5.2023 Wójta Gminy Sypniewo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie torfu i piasku (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej) na części działek nr Rafal 173
Zawiadomienie o zwołaniu XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Rafal 218
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w obrębie Zalesie Wielkie, gmina Sypniewo. Rafal 273
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Nr Bl.ZUZ.5.4210.174.2023.MG Rafal 319
Obwieszczenie UG. 6220.6.1.2023 Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 357
Obwieszczenie nr UG.6733.2.5.2023.JG o wydaniu decyzji znak UG.6733.2.2023.JG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na działce o nr. ew.: 17/2 w miejscowości Glinki-Rafały, gm. Sypnie Joanna Guzowska 309
Obwieszczenie nr UG.6220.4.1.2023 Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego dla bydła mlecznego w obrębie Zalesie Wielkie, gmina Sypniewo". Rafal 271
Obwieszczenie nr UG.6733.1.5.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego. Rafal 329
Zwołanie XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy. Rafal 341
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 369
Postanowienie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.3.7.2023 z dnia 7 lipca 2023 r. Milena Majkowska 386
Współpraca z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Rafal 365
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy biologicznej oczyszczalni ścieków przy Zespole Placówek Oświatowych w Sypniewie. Administrator 308
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2022 rok. Rafal 353
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 Joanna Guzowska 344
Uchwała Nr LIV/367/23 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego. Rafal 360
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022. Izabela Moroniewicz 258
Sprzedaż końcowa węgla. Joanna Guzowska 429
Postanowienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Rafal 422
Obwieszczenie UG.6220.2.7.2023 Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,372 km" Milena Majkowska 404
Uchwała Nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rafal 505
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Anita Kowalska 509
Zawiadomienie o zwołaniu XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo. Rafał 520
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy-Bramura na od Rafal 520
Zawiadomienie o zwołaniu XLII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2023 r. Rafal 590
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o odwołaniu przetargu. Rafal 569
Zawiadomienie Wód Polskich z dnia 02.02.2023 Rafal 592
Informacja Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Milena Majkowska 580
Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09.01.2023 r. Milena Majkowska 614
Informacja Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim z dnia 3 stycznia 2023 r. Milena Majkowska 654
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Nr UG.6733.9.1.2022 Joanna Guzowska 654
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych w miejscowości Bierzyce-Stara Wieś. Roman Gisztarowicz 649
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 652
Obwieszczenie Nr UG.6733.8.1.2022 o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Joanna Guzowska 642
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 655
Obwieszczenie o postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej. Rafal 590
Informacja w sprawie zakupu węgla Rafal 707
Obwieszczenie z dnia 26 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Joanna Guzowska 713
Komunikat w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych Kinga Świercz 770
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 września 2022 r. Rafal 758
Dodatek węglowy Kinga Świercz 802
Zawiadomienie o zmianie wniosku Klaudia Maluchnik 820
Obwieszczenie UG.6733.5.5.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 870
Obwieszczenie Nr Bl.ZPU.5.534.9.2022.MG o zebranym materiale dowodowym Joanna Guzowska 907
Obwieszczenie Nr 6733.6.6.2022 z dnia 10.08.2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 795
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2022 Milena Majkowska 848
OBWIESZCZENIE UG.6733.6.1.2022 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Milena Majkowska 836
Obwieszczenie Nr 6220.2.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Wiktor Rawa 811
Obwieszczenie Nr 6733.2.2022 z dnia 06 maja 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 875
Obwieszczenie Nr UG 6220.2.2022 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 22 kwietnia 2022 r. Wiktor Rawa 865
Obwieszczenie Nr 6733.2.1.2022 Milena Majkowska 901
Obwieszczenie Nr 6733.1.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego Milena Majkowska 881
Obwieszczenie Nr 6733.1.5.2022 z dnia 07 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Rafal 897
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie kultury i sportu pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnych uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 849
Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 23 lutego 2022 r. Rafal 886
Obwieszczenie Nr UG.6220.1.2022 Wójta Gminy Sypniewo Wiktor Rawa 923
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK - sprostowanie błędu pisarskiego Rafal 935
PROJEKT Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sypniewo na rok 2022. Wiktor Rawa 905
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.1.2022 Rafal 994
Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK Rafal 928
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo Nr UG.6220.4.2021 Wiktor Rawa 981
Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Sypniewie Monika Dembińska 919
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie. Wiktor Rawa 998
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2021 z dnia 20 października 2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 964
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. Milena Majkowska 997
Obwieszczenie Nr 6733.4.1.2021 z dnia 28 września 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego Milena Majkowska 971
Zawiadomienie o wydaniu decyzji UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 967
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Nr SPN-O.7533.19.1.2021.KM z dnia 7 września 2021 r. Wiktor Rawa 1003
Zawiadomienie Nr 6220.3.2021 z dnia 08 września 2021 r. Wiktor Rawa 987
Zawiadomienie Nr 6220.4.2021 z dnia 29 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 914
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sypniewo Grzegorz Idzikowski 1028
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2021 o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 975
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych. Roman Gisztarowicz 1038
Zawiadomienie Nr UG.6220.3.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. Wiktor Rawa 982
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2021 Wiktor Rawa 976
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.1.2021 o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafal 965
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Rafal 970
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji. Milena Majkowska 960
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UG.6220.1.2021 Wiktor Rawa 947
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2020 rok Rafal 1033
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego. Rafal 952
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Milena Majkowska 1000
Zawiadomienie o zwołaniu XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rafal 990
Obwieszczenie Nr 6733.1.2021 z dnia 5 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 1022
Ogłoszenie o wyborze ofert Roman Gisztarowicz 399
Zawiadomienie Nr UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 1059
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 w zakresie kultury i sportu pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej". Rafal 1026
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2019 r. Rafal 1123
Zawiadomienie o zwołaniu XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 30 grudnia 2020 r. r. Rafal 1122
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.10.2020 Wiktor Rawa 1128
Obwieszczenie Nr 6733.5.3.2020 z dnia 30.11.2020 r. o wydaniu decyzji Nr UG.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze światłowodem w celu zasi Joanna Guzowska 1259
Zawiadomienie o zwołaniu XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 28 października 2020 r. Rafal 1206
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego. Milena Majkowska 814
Obwieszczenie UG 6733.5.1.2020 Rafal 1126
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie przyjęcia interesantów. Roman Gisztarowicz 1179
Obwieszczenie Nr 6733.3.7.2020 Joanna Guzowska 1189
Zawiadomienie Nr UG.6730.3.9.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Joanna Guzowska 1177
Zawiadomienie Nr UG.6220.9.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. Wiktor Rawa 1179
Obwieszczenie Nr 6733.4.5.2020 Joanna Guzowska 1155
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.96.2020.MP Rafal 1187
Zawiadomienie Nr Bl.ZUZ.5.4210.95.2020.MP Rafal 1256
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.1.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Joanna Guzowska 1195
Informacja GOPS Sypniewo w sprawie składania wniosków o świadczenia alimentacyjne, rodzinne i dobry start. Kinga Świercz 1252
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Bogusława Jurowska 1280
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2020 Joanna Guzowska 1216
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 08.06.2020 Rafal 1201
Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy - od 15 czerwca 2020 r. Rafal 1232
Informacja o dniu wolnym - 12 czerwca 2020 r. Rafal 1199
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Rafal 1183
Zawiadomienie o zwołaniu XVI Nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 17 czerwca 2020 r. Rafal 1213
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zamość Rafal 1235
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 626 w miejscowości Zalesie Rafal 1183
Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości. Angelika Beczak 1182
Zawiadomienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafal 1291
Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Sypniewo Rafal 1265
Komunikat PGW Wody Polskie - Bl.ZUZ.5.4210.25.2020.JT Rafal 1260
Zawiadomienie Nr UG.6220.1.2020 Rafal 1272
Zawiadomienie UG 6220.3.2020 Wiktor Rawa 1295
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.4.2020 Rafal 1307
Komunikat Wójta Gminy Sypniewo w sprawie opłat za wodę Rafal 1303
Komunikat GOPS dotyczący wsparcia dla osób starszych, chorych, samotnych, objętych kwarantanną, mieszkających na terenie Gminy Sypniewo Anna Kochanowicz 1338
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.6.2020 Wiktor Rawa 1473
Zawiadomienie UG 6220.2.2020 Wiktor Rawa 1320
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.1.2020 Rafal 1255
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Rafal 1296
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Rafal 1267
Plakat informacyjny Angelika Beczak 1238
UG.6220.5.2020 Rafal 1262
UG.6220.4.2020 Rafal 1280
Obwieszczenie Nr UG.6733.1.2020 Rafal 1253
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020-2021 Monika Dembińska 1338
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.6220.2.2020 Rafal 1301
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - UG.1.2020 Wiktor Rawa 1343
Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020-2023. Rafal 1596
Zawiadomienie o zwołaniu XII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 27 grudnia 2019 r. Rafal 1333
Obwieszczenie 7633.9.1.2019 wydanie decyzji. Rafal 1348
Decyzja UG.6232.1.2019 Rafal 1377
UG 6733.8.2019 Rafal 1467
Obwieszczenie UG 7633.9.2019 Rafal 1329
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sypniewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Roman Gisztarowicz 1376
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 28.10.2019 Rafal 1398
Obwieszczenie nr UG.7633.8.2019 z dnia 22 października 2019 r. Joanna Guzowska 1321
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 - zakończenie Rafal 1339
Postanowienie Nr 100 2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 26 września 2019 r. Rafal 1313
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Rafal 1334
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. Rafal 1357
Obwieszczenie Nr UG.7633.7.2019 Rafal 1388
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców Rafal 1342
INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Rafal 1382
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 5 września 2019 r. Rafal 1293
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - 27.08.2019 Rafal 1362
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 26.08.2019 Rafal 1364
INFORMACJA WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 14 sierpnia 2019 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze Rafal 1206
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. Rafal 1286
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 29.07.2019 Rafal 1362
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 24 lipca 2019 r. Rafal 1332
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - UG.6220.2.2019 Wiktor Rawa 1334
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 - decyzja Rafal 1362
Zawiadomienie o zwołaniu VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo w dniu 3 lipca 2019 r. Rafal 1346
Zawiadomienie o zwołaniu VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo 29 maja 2019 r. Rafal 1357
Raport o stanie Gminy Sypniewo za 2018 rok Rafal 1413
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2019 Rafal 1356
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania UG.6131.3.2019 Rafal 1403
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie PLAY Joanna Guzowska 1427
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2018 r. Wiktor Rawa 1187
Ogłoszenie o naborze wniosków POWER - bon na zasiedlenie Rafal 1446
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Rafal 1362
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie Rafal 1399
Zakończenie etapu II - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1436
Zakończenie etapu I - Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1545
Obwieszczenie nr 1 i 2 2019 r Rafal 1547
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2019 Rafal 1495
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Rafal 1434
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 17 grudnia 2018 r. Rafal 1488
Zawiadomienie o zwołaniu III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1439
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Sypniewo Rafal 1467
Obwieszczenie nr UG.7633.4.2018 z dnia 19.10.2018 Rafal 1474
Zawiadomienie Nr 7633.4.2018 Rafal 1501
Zawiadomienie ROSiRG.613.24.2017 Rafal 1503
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2018 o zakończeniu postępowania Rafal 1499
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 1492
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego na gminnym stadionie sportowym w Sypniewie mariusz 1167
Obwieszczenie nr UG 6733.8.2018 Joanna Guzowska 1580
Zawiadomienie nr UG.7633.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1478
Zawiadomienie nr UG.7633.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1492
Obwieszczenie Nr UG.7633.5.2018 Rafal 1558
Obwieszczenie Nr UG.7633.4.2018 Rafal 1559
Zawiadomienia o nowym terminie załatwienia sprawy Rafal 1529
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Wiktor Rawa 1537
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. Wiktor Rawa 1507
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2017 r. Wiktor Rawa 1088
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2018 Rafal 1642
Ogłoszenie o konkusie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Sypniewo w roku 2018 pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej" Rafal 1638
Ogłoszenie o konsultacji społecznej projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Sypniewo na lata 2018-2023 Grzegorz Idzikowski 1587
Zawiadomienie nr UG.7633.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1668
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego UG 7633.1.2018 Wiktor Rawa 1642
Obwieszczenie nr UG.6733.7.2017 o zakończeniu Joanna Guzowska 1674
Obwieszczenie Nr UG.6733.7.2017 Joanna Guzowska 1731
Obwieszczenie Nr UG.6733.6.2017 Joanna Guzowska 1693
Obwieszczenie Nr UG.6733.3.2017 Joanna Guzowska 1713
Informacja GOPS w Sypniewie - dotyczy oferty studiów dziennych. Wioletta Niezgoda 1667
Obwieszczenie Nr UG.7633.3.2017 Rafal 1629
UG 6232.3.2017 Rafal 1013
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rafal 1691
Zawiadomienie nr UG.7633.3.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1674
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017 Rafal 1597
Ogłoszenie Wójta Gminy Sypniewo o konsultacjach społecznych projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 roku Rafal 1690
Zawiadomienie na XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Rafal 1806
Obwieszczenie z dnia 25 maja 2017 Joanna Guzowska 1756
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego Joanna Guzowska 1808
Uchwała w sprawie rozkładu pracy aptek Rafal 1742
Obwieszczenie Nr UG.6733.4.2017 Rafal 1846
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Zamość Rafal 1222
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Sławkowo Rafal 1230
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rzechowo-Gać Rafal 1200
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Rawy Rafal 1269
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Szczeglin Rafal 1283
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Glinki Rafały Rafal 1241
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Gąsewo Poduchowne Rafal 1250
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Chełchy Rafal 1184
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Biedrzyce-Koziegłowy Rafal 1250
Obwieszczenie Nr UG.6733.2.2017 Rafal 1667
Roczna analiza odpadów komunalnych za 2016 r. Wiktor Rawa 1181
Obwieszczenie Nr UG.7633.2.2017 Rafal 1680
UG 6232.1.2017 Rafal 1273
Obwieszczenie Nr UG.7633.1.2017 Rafal 1660
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Rafal 1654
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.1.2017 Joanna Guzowska 1714
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Rafal 1742
Karta informacyjna Nr 1/2017 Wiktor Rawa 1743
Zawiadomienie na XXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Sypniewo Przewodniczący Rady Gminy Marek Chrzanowski 1678
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Rafal 1777
Informacja o terminie składania wniosków Rafal 1779
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu Rafal 1782
Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera Rafal 2102
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.5.2016 Rafal 1849
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.7.2016 Rafal 1819
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.6.2016 Rafal 1877
Obwieszczenie w sprawie decyzji kończącej nr 7633.4.2016 Rafal 1816
Szkolenie dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń mariusz 1322
Informacja WKU w Ostrołęce Rafal 2323
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Rafal 1984
Karta informacyjna Nr 12/2016 Rafal 1951
Ogłoszenie o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r.oku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sypniewo. Rafal 1825
Karta informacyjna nr 11/2016 Wiktor Rawa 2096
Informacja GOPS w Sypniewie - 500+ Rafal 2090
Stanowisko Rady Gminy Sanniki Rafal 2127
Karta informacyjna Nr 10/2016 Rafal 2066
Karta informacyjna nr 9/2016 Wiktor Rawa 2071
Karta informacyjna nr 6/2016 Wiktor Rawa 2009
Karta informacyjna nr 5/2016 Wiktor Rawa 1978
Karta informacyjna nr 8/2016 Wiktor Rawa 1981
Karta informacyjna nr 4/2016 Wiktor Rawa 2002
Karta informacyjna nr 7/2016 Wiktor Rawa 2004
Karta informacyjna nr 3/2016 Wiktor Rawa 1978
Karta informacyjna nr 1/2016 Wiktor Rawa 1978
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rafal 1952
Karta informacyjna nr 2/2016 Wiktor Rawa 2045
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 02.02.2016 Rafal 1952
Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku Rafal 1896
Zawiadomienie nr 1/2016 o wszczęciu postępowania. Rafal 1977
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rafal 1973
Rejestr instytucji kultury Gminy Sypniewo Rafal 1981
Wybory na ławników kadencja 2016-2019 Rafal 5426
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie w sprawie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Rafał Zakrzewski 2240
Zawiadomienie Wójta Gminy Sypniewo o rozprawie administracyjnej w sprawie wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 2510
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie zasadności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej obory w systemie wolnostanowiskowym dla krów mlecznych o obsadzie ok. 150 DJP z kanałami podrus Rafał Zakrzewski 2201
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa w ilości 1 szt. na cmentarzu parafialnym w Sypniewie. Rafał Zakrzewski 2451
Wniosek o wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (doc) Rafał Zakrzewski 2508
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w zakresie wspierania rozwoju sportu realizowanego na terenie gminy Sypniewo. Rafał Zakrzewski 1813
Studium uwarunkowań Gminy Sypniewo Rafal 795

Dodatkowe informacje