Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Bezpłatny transport na wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum ogólnokrajowe w dniu 15 października 2023 roku. Rafal 169
Informacja o godzinach pracy Komisji Wyborczych. Rafal 174
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 19 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na posłów w okręgu wyborczym nr 18 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Rafal 145
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 19 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 46 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Rafal 145
Postanowienie Nr 79/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 paździer Rafal 205
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 18 września 2023 r. w celu powołania w Gminie Sypniewo komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Rafal 214
Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 6 września 2023 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wybo Roman Gisztarowicz 203
Informacja Wójta Gminy Sypniewo z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 Roman Gisztarowicz 206
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie informacji o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach. Rafal 221
Informacja Wójta Gminy Sypniewo z dnia 10 sierpnia 2023 roku o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy Rafal 193

Dodatkowe informacje