Karta informacyjna nr 9/2016 - wniosek o wycinkę 1 szt. brzoza na dz. Nr 174 w Szczeglinie Poduchownym.

Dodatkowe informacje