Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Boruty. Roman Gisztarowicz 9
Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Rzechowo Wielkie. Roman Gisztarowicz 8
Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2020 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Roman Gisztarowicz 24
Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Boruty Roman Gisztarowicz 11
Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach. Roman Gisztarowicz 6
Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na rok 2023 Roman Gisztarowicz 9
Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach. Roman Gisztarowicz 11
Zarządzenie Nr 15A/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania. Roman Gisztarowicz 15
Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Mamino. Rafal 21
Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pracownika Urzędu Gminy Sypniewo zwolnionego ze służby przygotowawczej. Rafal 19

Dodatkowe informacje