Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu. Rafal 31
Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sypniewo za rok 2023. Sylwia Gąska 17
Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Sypniewie dnia wolnego za święta przypadające w sobotę. Roman Gisztarowicz 25
Zarządzenie Nr 70/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Sypniewo na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dn Roman Gisztarowicz 58
Zarządzenie Nr 68/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 30 października 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Sypniewo za święto przypadające w sobotę. Roman Gisztarowicz 43
Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 19 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy Sypniewo. Rafal 42
Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 2 października 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu końcowego oraz do dokonania czynności w zakresie zawarcia oraz realizacji umów przekazani Rafal 74
Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 2 października 2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru komputerów przenośnych typu laptop i podpisania protokołu końcowego oraz do dokonania czynności w zakresie zawarcia oraz realizacji umów przekazani Rafal 71
Zarządzenie Nr 51/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauc Rafal 94
Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Rafal 68

Dodatkowe informacje