Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Postanowienia KW w Ostrołęce w sprawie powołania OKW

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 12 czerwca 2020 r. o dokonaniu dodatkowych zgłoszeń, losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja Wójta Gminy Sypniewo w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obowodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 19/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Różan na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

- Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 *********

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Wójta Gminy Sypniewo z dnia 11 lutego 2020 r. - wykaz miejsc na terenie Gminy Sypniewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Wójta Gminy Sypniewo dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

- Formularz Komitety Wyborcze

- Formularz - uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców

Obwieszczenie Wójta Gminy Sypniewo z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 15 kwietnia 2020 r. w celu powołania komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie Nr 15/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 20 kwietnia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Dodatkowe informacje